FANZONE ♦  SPORTOVNÍ SBÍRKY ♦  SPORT ANTIQUE ♦  SPORTOVNÍ SUVENÝRY ♦  ARCHIVÁLIE

FILATELIE

heater_filatelie

Filatelie je obor zabývající se poštovními známkami a kolky, jejich vzhledem, výrobou a použitím po jejich vydání poštovními úřady. Ačkoli mnoho lidí ztotožňuje filatelii se sbíráním známek, samotná filatelie je poněkud širší pojem. Například filatelista může studovat velmi vzácné známky a ani nepředpokládá, že je bude vlastnit. Některých známek totiž například zbylo jen několik málo exemplářů a ty jsou obvykle v muzeích a soukromých sbírkách.První výskyt slova filatelie, ve francouzské podobě philatélie, je spolehlivě doložen. Poprvé jej použil Georges Herpin v časopise Le Collectioneur de timbres-poste 15. listopadu1864. Slovo filatelie je tvořeno z řeckého philos (přítel) a ateleia (zaplacení poplatku). Byly navrženy i alternativy, ale ty se nikdy nevžily jako timbrofilie nebo timbrologie.

Díky filatelii můžeme ze zdánlivě stejně vypadajících známek podrobnějším zkoumáním rozpoznat jejich různé odchylky, jako jsou odlišné druhy papíru, různé průsvitky (vodoznaky), variace v odstínu barvy, různé druhy zoubkování a další. Porovnáním se záznamy vydávajících poštovních úřadů můžeme zjistit, zda tyto odchylky byly úmyslné či nikoliv. Dalším bádáním se zjišťuje, jak a proč k jednotlivým změnám došlo.

Nejen díky tomu, že známka je cenina, bylo v průběhu let vytvořeno mnoho padělků. Právě znalost filatelie je pomáhá odhalit.

 

 

Nejprodávanější

9
3490193490
Značky

Stránka 1 z 11 - 187 položek celkem

Další produkty

Stránka 1 z 11 - 187 položek celkem